Kredyt dla firm na oświadczenie – co warto wiedzieć?

Prowadzenie własnej firmy nie należy do łatwych. Szczególnie współcześnie, kiedy konsumenci mają szeroki wybór i w każdej chwili mogą udać się do konkurencji. To dlatego stały rozwój przedsiębiorstwa jest tak ważny. Z brakiem funduszy na ten cel borykają się nie tylko nowo powstające firmy. Również te prowadzone od lat mają gorsze okresy, w których potrzebują korzystnego rozwiązania. Czy kredyt dla firm na oświadczenie nim jest?

Oświadczenie – co warto o nim wiedzieć?

Dokument ten jest jedną z kilku form oceny ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania. Polskie prawo narzuca taki obowiązek na każdą instytucję finansową, co jest dokładnie obrazowane przez art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) wskazuje, że:

Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta.”

Kolejny podpunkt mówi jednak o tym, że:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”

W oświadczeniu wskazywana jest nie tylko wysokość dochodów, ale również ich stosunek do wydatków. Zarówno w przypadku firm, jak i osób fizycznych ubiegających się o pożyczkę na oświadczenie konieczne będzie wskazanie wszystkich innych zobowiązań. Oświadczenie można składać w formie pisemnej, na przykład podczas wypełniania formularza lub w formie ustnej podczas rozmowy z przedstawicielem firmy pożyczkowej.

Korzystny kredyt dla firm na oświadczenie

Przed wybraniem firmy która udzieli nam kredyt dla firm na oświadczenie konieczne jest sprawdzenie nie tylko wysokości oprocentowania i kosztów pozaodsetkowych, ale również dodatkowe warunki. Wiele firm nie zezwala na wcześniejsze spłacenie zobowiązania lub uniemożliwia wydłużenie okresu kredytowania. Warto znaleźć ofertę, która pozwoli na jedno i drugie.

Share

You may also like...