Prawo do odstąpienia od umowy a pożyczki bez BIK dla zadłużonych online

Szybka pożyczka to często jedyny sposób na podreperowanie domowego budżetu. Co jednak zrobić, gdy budżet już jest napięty i pożyczki gotówkowej z banku nie ma szans otrzymać? Przede wszystkim każdy konsument musi pamiętać, że inne prawo stosuje się do banków, a inne do instytucji pozabankowych. Dlatego prawo do odstąpienia od umowy warto przeanalizować w kontekście tych drugich.

Skąd prawo do odstąpienia od umowy pożyczki bez BIK dla zadłużonych online?

Generalne prawo odnoszące się do pożyczek pozabankowych, w tym do pożyczki bez BIK dla zadłużonych online, to dwa akty prawne. Z jednej strony mamy do czynienia z zapisami kodeksu cywilnego, z drugiej z ustawą z 2011 roku o kredycie konsumenckim. To właśnie artykuł 53 tego drugiego aktu precyzuje kwestię odstąpienia od umowy:

  1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera elementów określonych w art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki.
  1. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zatem widzimy, że przed upływem 14 dni odstąpienie od umowy jest proste i szybkie. Co więcej, wystarczy, aby wysłać oświadczenie, które wskazuje na zamiar odstąpienia od umowy. Warto wiedzieć, jakie klient ma prawa, zanim przystąpi do podpisania umowy.

Odstąpienie od umowy a ponoszenie kosztów pożyczki

A co z kosztami? Odstąpienie od umowy nie powinno generować dodatkowych kosztów, z wyłączeniem zobowiązania oddania całej pożyczonej kwoty. Wybierając zatem pożyczkę bez BIK dla zadłużonych online, trzeba zwrócić całość kwoty, ale należy wziąć pod uwagę kwotę odsetek za okres od otrzymania pieniędzy do ich zwrotu.

Share

You may also like...